Časté dotazy a odpovědi

1Co jsou otevřená data?

Otevřená data neboli Open Data jsou data zveřejněná na internetu, která může kdokoliv a kdykoliv svobodně využít bez technických a legislativních omezení. Uživatelé jsou oprávněni data dále šířit pod podmínkou uvedení autora a zachování otevřenosti dat (nesmí dojít k omezení dalšího využití).

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje otevřená data jako informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.

2K čemu jsou důležitá?

Poskytovat data široké veřejnosti k jakémukoliv použití má nespočet výhod. Mezi ty hlavní patří zvýšení transparentnosti veřejné správy (občané mohou sledovat její fungování), ekonomický potenciál (vznikají další možnosti pro nová podnikání) a hlavně se zvyšuje hodnota dat, jelikož nejlepší využití pro data pravděpodobně najde někdo jiný než jejich autor. Na jejich základě mohou vznikat například nové aplikace, které usnadňují život obyvatel. Příkladem může být projekt Mapakriminality.cz.

3Co musí otevřená data splňovat?

Data musí být dostupná na internetu a snadno dohledatelná. Je kladen důraz na jejich strojovou čitelnost, což znamená, že formát dokáže přečíst nejen člověk, ale také počítačový program (který by měl být volně dostupný). Důležitou vlastností otevřených dat je šíření pod otevřenou licencí, která jasně definuje podmínky užití s co nejmenším omezením. Otevřená data by měla být publikována v maximálním možném rozsahu a s co nejmenším časovým odstupem od jejich vzniku.

4Jaký může být příklad otevřených dat?

Otevřená data může produkovat kdokoliv, ať už orgány veřejné správy, obce, univerzity, soukromé firmy nebo jednotlivec. Příkladem takových dat mohou být rozpočty obcí, výsledky voleb, adresní body, meteorologické údaje, zmapované lavičky ve městě a mnoho dalších.

Otevřená data může produkovat kdokoliv, ať už orgány veřejné správy, obce, univerzity, soukromé firmy nebo jednotlivec. Příkladem takových dat mohou být rozpočty obcí, výsledky voleb, adresní body, meteorologické údaje, zmapované lavičky ve městě a mnoho dalších.
Výsledky soutěže Společně otevíráme data: https://osf.cz/vitezove-sod/

5Jak jsou chráněny moje osobní informace?

Žádné osobní informace nejsou shromažďovány ani publikovány.

6Jaké jsou formáty otevřených dat?

Abychom mohli data považovat za otevřená, měla by být publikována v otevřeném, strojově čitelném formátu. Typickými zástupci takového formátu jsou XML, JSON, CSV nebo RDF. Pro prostorová data je možné použít například formáty GeoJSON, GML nebo některou ze služeb OGC, kupříkladu WFS nebo WCS.

Existuje ovšem i druhý přístup, který říká, že otevřená data jsou jakákoliv data na internetu publikovaná pod otevřenou licencí (nemají omezený způsob použití).

7Jak se ovládají aplikace na našem webu?

!!! Pro přechod do plnohodnotné aplikace klikněte na červené tlačítko „aplikace“, které se vždy nachází níže pod náhledem aplikace. Po otevření (nová stránka v prohlížeči) se objeví podrobný popis zobrazovaných dat, včetně popisu rozhraní. !!!
Pro jednoduchou navigaci v aplikacích využijte tlačítka myši (levé/pravé tlačítko). Zobrazované jevy ovládejte výběrem vrstev v legendě (tlačítko se seznamem v levém/pravém horním rohu). Tlačítka „+“ a „-“ uživateli přibližují a oddalují pohled do mapy. Ikona lupy umožňuje vyhledání konkrétní adresy.

8Jaký bude další vývoj datového portálu?

Vzniklé prostředí je na počátku své existence - všeobecné možnosti i funkcionalitu portálu budeme postupně rozšiřovat. Výhledově budou přibývat nové otevřené datové sady i aplikace k volnému využití.

Užitečné odkazy